شماره سوم - اسفند  1384 هنری/سینمایی

آرشیو

موسیقی موزارت

هنر و سینمای ایتالیا

تروفو از آغاز تا اوج

کنجی میزوگوشی

 نگاهی بر فیلم ترس روح را می خورد

نگاهی بر فیلم سالو

دادائیسم

تماس با ما

استفاده از مطالب تنها با ذکر منابع مجاز است.